Hoe vaak moet een piano worden gestemd?

Het stemmen van een piano of vleugel gebeurt gemiddeld 1 à 2 keer per jaar.

Hoe vaak een piano moet worden gestemd, wordt mede bepaald door de wisselingen in de luchtvochtigheid, de stabiliteit van de piano en hoe vaak er op de piano gespeeld wordt. Een piano kan ook ontstemmen als er niet op gespeeld wordt.